Inför I-Dagen

8-14 Oktober

Ansök till företagsvärd

Mer info här

5-14 November

Ansök till kontaktsamtal

Mer info här

16 November 12.00

Biljettsläpp till banketten

Läs mer här

I-Dagen, 28 November

10:00, Vasaentrén

Mässan öppnar och goodiebags till de 100 första besökarna!

Här ser du årets utställare

14:00-14:30 Veras Gräsmatta

Paneldiskussion

Mer information kommer

19:00, Världskulturmuséet

Banketten börjar!

Läs mer här

9:00-9:45, Vasa A

Frukostföreläsning

Läs mer här

12:00-13:00, Vasa A

Lunchföreläsning

Läs mer här

16:00, Vasaentré

Mässan stänger