INFÖR I-DAGEN

Vi i I-dagsgruppen tillsammans med I-armar håller på att planera hur vi ska genomföra I-dagen 2020 på bästa sätt, med tanke på corona. Vi har nu beslutat att vi kommer att arrangera en arbetsmarknadsvecka som kommer äga rum från måndag 16/11 till torsdag 19/11. Den tänkta planeringen är i nuläget att de två första dagarna av den här veckan kommer vara mässdagar och att det under alla dagar kommer vara möjligt att hålla andra enskilda event.

Under mässdagarna kommer det att anordnas en mässa varje dag med begränsat antal deltagare. Mässorna kommer då vara indelade i olika tider som studenter får boka in sig på. Studenterna kommer då endast få vistas på mässan när de har en bokning och antalet människor som är där samtidigt kommer vara begränsat till 50 personer. Det kommer att finnas 10 företagsplatser varje dag och varje företag kommer maximalt att kunna ha med 2 stycken företagsrepresentanter. Det kommer även vara möjligt att ha kontaktsamtal under dessa två dagar och företag kommer då att kunna ha med en extra företagsrepresentant, utöver de två som står i montern.

Utöver mässorna kommer företag även att ha möjligheten att hålla i enskilda event under hela veckan som t.ex. workshops, case och lunchföreläsningar. Det kommer finnas tre tider för detta under varje dag: lunch, eftermiddag och kväll. Alla dessa event kommer ske i begränsade grupper och det kommer också vara möjligt att hålla dessa digitalt, om det passar bättre.

Vi tror att det här är ett bättre koncept än att arrangera en digital mässa, vilket de flesta andra mässarrangörer valt att göra. Vi vill att ni ska bli nöjda, det är dock ett oprövat koncept och vi tar därför gärna emot era åsikter om ni har större invändningar mot upplägget. Sedan vill vi gärna få veta vad ni är intresserade av: att vara på någon av mässorna eller att hålla ett enskilt event.

Hälsningar I-dagsgruppen och I-armar

Covid-19

BESÖKSADRESS

Vera Sandbergs Allé 8A

411 33 Göteborg

  • Instagram
  • Facebook