Inför I-Dagen
Lunchföreläsning 
dd/mm, tid och  plats.

*Sidan håller på att uppdateras inför I-dagen 2019, mer information kommer snart.